Vår armeringsfiber
är certifierad

enligt ISO EN-14889-1