Våra produkter

Stålull

Produktdata

Grades: 0000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Armeringsfiber för betong

Produktdata

Längder: 25 mm och 50 mm

Nettovikt: 25 kg per säck

Fiber till fordonsindustri

Produktdata

Längder: Data saknas

Nettovikt: Data saknas